dijous, 28 d’octubre de 2010

Estratègies en l'àmbit escolar.

Es poden planejar estratègies d’ensenyança o d’aprenentatge utilitzant videojocs com a complement del material educatiu dintre d’una unitat didàctica, però abans de planejar-la suggerim tenir en conte les següents observacions:
-      El professor ha de planejar les activitats segons el contingut de desitgi aplicar i els recursos disponibles de què disposi el centre educatiu, no es tracta només de utilitzar els videojocs per el simple plaer de fer-ho.
-      El professor ha de tenir un coneixement general dels videojocs, és important que coneix-hi els gèneres que existeixen, el llenguatge que s’utilitza, les consoles o dispositius de jocs disponibles, etc.
-      Abans de planejar les activitats s’ha de fer un diagnòstic del grup per definir el domini de l’ús dels jocs, el gust per activitats lúdiques, etc.
-      L’ús dels videojocs no és restringit al públic infantil, però poden ser utilitzats amb molt més èxit en el món dels joves i els adults. El joc que s’escull ha de correspondre a l’edat dels nens els quals utilitzaran els recursos corresponents.
-      L’alumne jugarà formant part d’una activitat d’aprenentatge i que hauria de ser supervisat i condicionat per el facilitador. Si el videojoc no es juga, no té sentit utilitzar-lo com a recurs didàctic, però l’abús del joc també pot resultar contraproduent.
Cal recordar que les estratègies didàctiques són plans d’acció que tenen com a finalitat aconseguir uns objectius i que incorporen materials, accions i decisions en un escenaris hipotètic, l’estratègia que plantegem pretén senyalar moments claus per l’ús dels videojocs en ambients escolars, però és absolutament susceptibles de modificació.
El professor/a ha d’escollir quin serà el contingut temàtic que desitja abordar i determinar si el videojoc pot ser-li de complement. En el planejament didàctic aquesta etapa és la delimitació de continguts i objectius. Per planejar l’estratègia o activitat d’aprenentatge recolzada en els videojocs, suggerim considerar les següents fases:
-      Definir els objectius d’estratègia. (analitzar valors, exercitar habilitats, adquirir actituds crítiques cap a l’ús de la tecnologia...)
-      Escollir els videojoc adequat.
-      Definir els elements educatius del joc. (jugar, analitzar el temps, comprendre com es juga, possibles desenllaços...)
-      Assenyalar moments d’aprenentatge. (explorar, analitzar, sintetitzar i avaluar)
-      Dissenyar activitats.
-      Practicar, avaluar i modificar.
Segurament existeixen altre models per utilitzar videojocs en les classes i en escenaris no escolars, intentarem recopilar-los i posar-los a la seva disposició, també intentarem esbossar la construcció de un laboratori de videojocs com a espai educatiu allunyat de l’escola i de conèixer com s’utilitzen els jocs de vídeo en ludoteques.  


Alicia Abril, Silvia Caballé, Anna Chamorro i Carla Dabau.

dimecres, 27 d’octubre de 2010

Article de la revista educat (núm. 2-2009)

Fora de tota controvèrsia i encara que pugui sobtar, els videojocs comencen a formar part dels nostres entorns educatius, raó de pes per clarificar o abocar una mica de llum sobre el perquè de seu ús i els beneficis que poden aportar als processos d'ensenyament-aprenentatge.

Com a punt de partida, és important tenir en compte el canvi de status que han sofert els videojocs. Han deixat de ser una activitat reduïda a uns quants joves asocials per passar a formar part de l'oci de qualsevol família occidental. A més, també es pot afirmar que s'han introduït al nostre llenguatge quotidià: Wii, PSP, DS, ...

Tal és la massificació de l'oci electrònic, que ha generat l'interès comercial de diferents sectors socials i ha obert nous camps d'estudi, entre ells l'educatiu. Com a exemples d'aquesta via d'investigació de videojocs educatius, hi ha l'empresa Electronic Arts, la qual reflexiona sobre les possibilitats educatives dels seus videojocs i elabora fitxes orientatives per a pares i educadors. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona, ha elaborat una guia de selecció de videojocs emmarcada dins del Projecte Educatiu de la Ciutat. I per últim, el grup d'estudi F9 porta temps investigant sobre la incorporació de videojocs a l'aula i compta amb un volum considerable d'anàlisis de diferents videojocs que podem trobar a la seva web.

Vist doncs el creixent interès per l'estudi dels videojocs com a eina educativa, és important entendre quines són les raons que porten a pensar que un videojoc pot ser un potent aliat per als docents.


Criteris a tenir en compte abans d'introduir un videojoc a les nostres aules

 • Els coneixements previs i el nivell maduratiu dels alumnes.
 • Un coneixement exhaustiu de la naturalesa i estructura diferencial del videojoc.
 • Els gustos generalitzats dels alumnes.
 • Una mecànica de joc ni massa complexa, ni massa simple.
 • Una programació i uns indicadors d'avaluació detallats.
 • La intencionalitat educativa del videojoc.
És important tenir en compte que els videojocs abans de res són jocs, i els nens i nenes s'ho hauran de passar bé. Una bona decisió influirà en l’èxit.


Possibles dificultats o obstacles que podem trobar

 • Temps: dificultat per ajustar horaris, pressió curricular, disposició d'aules,...
 • Continguts: els videojocs no responen a les assignatures, presenten continguts interdisciplinaris,...
 • Professorat: l'ús de videojocs a l'aula requereix d'un canvi metodològic.
 • Conceptes: els videojocs aporten un nou vocabulari, presenten entorns peculiars i una manera d'interactuar peculiar.
 • Recursos: no totes les escoles disposen de recursos informàtics.

Per acabar,  és important deixar constància de cinc idees clau, que ens permetran com a professionals de l'educació engegar un projecte d'innovació educativa incorporant un videojoc lliure o comercial en el nostre grup classe.

 • Participació: el videojoc a classe exigirà la participació constant del professor. Classe i videojoc hauran d'estar integrats. 
 • Esforç: el professor ha de fer un esforç important per dominar aquesta nova eina d'ensenyament.
 • Competències: el joc electrònic s'ha d'aplicar a l'escola per prepara als alumnes amb allò que es trobaran al carrer.
 • Innovació i investigació: com a complement de la nostra pràctica educativa.
 • Canvi: el videojoc exigeix al jugador que aprengui i pensi de manera diferent a la que està acostumat.

De videojocs n'hi ha molts, però la selecció l’hauran de fer els educadors sota el seu criteri, tenint en compte els aspectes esmentats i la seva àrea i grup classe.

Silvia Caballé

dissabte, 23 d’octubre de 2010

Hello, Pocoyo!

Hello, Pocoyo!


Anàlisis
El joc és una aventura gràfica amb una història prou peculiar en la que se’ns insta a trobar tots els amics perduts d’en Pocoyo, que ell mateix ha fet desaparèixer sense voler amb uns llapis màgics. Així, el joc es divideix en una sèrie de fases amb diferents problemes de lògica senzillets que a vegades demanen executar una acció concreta, fer servir un objecte determinat, d’altres hem de fer servir alguna habilitat dels nostres amics fins i tot bufant a la Nintendo DS per fer volar bombolles!
Gràficament el joc té un aspecte fantàstic, respectant tot l’estil de la sèrie en colors, disseny, moviment, i com no, fons blanc en la majoria d’ocasions.
A nivell de joc, aquest és bastant senzill de controlar, tot i que el sistema d’inventari pot arribar a ser una mica difícil al principi sobretot als jugadors més petits.
A nivell sonor és deliciós. A part de les veus del narrador i dels personatges que ens guien durant tota la aventura, les músiques són tan divertides i adients com a la sèrie.
En conclusió, és un joc molt recomanat als fans de la sèrie siguin de l’edat que siguin, perquè tot i que el joc en sí és molt fàcil i senzill, farà passar una bona estona i provocarà un bon somriure.

 
Beneficis
Millora de la lògica i de la resolució de problemes.
Millora de la orientació espaial absoluta i relativa.
Millora de la comprensió oral.


Edat recomanada
La orientació d’aquest joc és la d’un públic similar al de la sèrie, així que se suposa que nens de tres o quatre anys serien el millor públic. Tot i així, la necessitat de llegir alguns textos en moments puntuals i les petites dificultats que puguin sorgir de la interfície requereixen que un adult supervisi el temps de joc dels nens d’aquestes edats i els ajudin.Anna Chamorro

divendres, 15 d’octubre de 2010

Music Hero, emprende tu reto.

Music Hero és un joc de simulació estratégica multiusuari online desenvolupat per la Fundació Pública d’Andalusia com a eina educativa per fomentar les habilitats de les persones emprenadores. Dintre del seu objectiu general de impulsar l’espíritu emprenador a Andalusia, es dirigeix principalment a nens i a joves.
Amb la intenció de generar un material innovador i motivador per al públic objectiu, el projecte s’ha centrar en la creació i edició d’un joc multiusuari accesible a través de qualsevol navegador web.
Cada partida de “Music Hero, emprende tu reto” tindrà una duració aproximada de dos mesos, durant els quals els participants coneixerant, experimenterant i reflexionarant sobre el conjunts d’habilitats que són necessaries per emprendre un projecte, a través d’una simulació que permet crear i gestionar un grup musical.
El joc “Music Hero, emprende tu reto” podrá ser aplicat en entorns de educación no formal, com a complement al projecte pedagògic, o bé com a eina de experimentació i d’experimentació de la cultura emprenadora des d’una bassant més lúdica i informal.
Per la seva utilització en entorns no formals, el joc disposa d’una guia educativa per educadors, així com del suport d’una Oficina Tècnica que garantitzarà el seu bon desenvolupament tècnic i la seva dinamització.

Alicia Abril, Silvia Caballé, Anna Chamorro i Carla Dabau.

dijous, 14 d’octubre de 2010

VIDEOJOCS A LES AULES

Dels videojocs s'ha dit de tot i, normalment, res de bo: que generen violència, que augmenten el sedentarisme dels nens, que els tornen addictes... Però, darrerament se’ls comença a mirar des de altre perspectiva. La European Schoolnet, xarxa que engloba a vint Ministeris d'Educació comunitaris, ha analitzat en un estudi els avantatges i desavantatges de la utilització de jocs d'ordinador en els centres educatius. L'anàlisi dels experts parteix d'una premissa clara: en una societat multimèdia, hiperconectada i digital, les classes no poden limitar-se a un docent amb un guix enfront de la pissarra.

A partir d’aquesta premissa investigadors espanyols li han donat un gir a aquest tema i asseguren que els videojocs poden ser una eina educativa, ja que les aplicacions didàctiques que brinden els videojocs permeten desenvolupar diverses habilitats i fomentar l'adquisició de valors, també permeten que els mestres dirigeixin debats d'educació en valors i que els nens siguin més crítics del món real. Serveixen fins i tot per atacar el sedentarisme, afirmen els investigadors, perquè es pot barrejar el joc en la consola amb les activitats físiques que van començar al pati

La prova ja l'estan fent en quatre escoles de Madrid on han instal·lat consoles de videojocs a les aules. Els més feliços són,evidentment, els nens, però curiosament també els professors, que ara ensenyen Llenguatge, Història, Matemàtiques i fins i tot Música amb videojocs.

A l'inici de cada curs, els investigadors es reuneixen amb els professors i defineixen en quines classes podrien introduir les consoles.  
Després, discuteixen amb els nens amb quin videojoc els agradaria aprendre i dissenyen cursos, usualment de dues hores setmanals.
Aleshores els nens llegeixen en Internet sobre els personatges dels seus videojocs. Dibuixen els personatges i els publiquen a la xarxa, juguen amb les consoles, veuen pel·lícules i les comparen amb els videojocs i, al final, analitzen els videojocs o els temes apresos i escriuen reflexions en un blog.
Els videojocs, en definitiva, compten amb un ampli potencial didàctic que deu ser aprofitat en les diferents instàncies del sistema educatiu. Aprendre sobre la resolució de problemes a partir de relacions causa-efecte, desenvolupar la capacitat de síntesi, elaborar estratègies per al compliment d'objectius, prendre decisions sobre la base de la informació disponible, comprendre diverses notacions simbòliques i assimilar regles i processos són algunes de les accions inherents al simple fet de jugar amb l'ordinador. Potser hagi arribat l'hora de trencar mites i prejudicis i reconèixer que els videojocs, en tant activitat lúdica, compten amb un potencial didàctic encara per explorar a les nostres aules. 


Alicia Abril Cobo

dissabte, 9 d’octubre de 2010

Els videojocs com a móns virtuals per aprendre


El primer pas per entendre com els videojocs poden transformar l’educació està canviant la perspectiva àmpliament compartida de que els jocs són diversió. Més que uns centenars de bilions de dòlars de l’industria, més que una joguina normal de nens i adults, més que una ruta d’alfabetització d’ordinador, els videojocs són importants perquè permet participar en nous móns, a les persones. Els videojocs permeten pensar, parlar i actuar normes no inaccessibles per als jugadors. Tenir 16 anys a Korea i jugar a la una lliga digital pot ser un bon mètode de finançament, un bon comerciant de materials especialitzats en aquest camp, comprar i vendre béns en parts diferents del món virtual i especular amb monedes internacionalment.
Aquests rics virtuals móns són jocs que marquen un context per aprendre. Dins d’aquests móns de joc, aprendre significa afrontar les paraules i els símbols separades de les paraules i símbols que van en primer lloc. Els estudiants poden obtenir experiència caminant a través de móns virtuals en massa més petita a la de la Terra. En els móns virtuals, aprendre a experimentar les realitats concretes que les paraules i els símbols que es descriuen a través de contextos múltiples, és la prioritat dels videojocs educatius actuals.
És cert que l’estereotip del jugador adolescent solitari davant una pantalla d’ordinador és una realitat exhaustivament social, però exemples com els multijugadors que juguen simultàniament en línia els permet socialitzar-se virtualment i participar en jocs amb economies pròpies, els seus sistemes polítics i les seves cultures.
L’estudi prudent mostra que la majoria de jocs (de jocs d’acció de consola a jocs d’estratègia d’ordinador) tenen una comunitat de joc dur.
Per concloure, nosaltres pensem que si es participa amb prudència als jocs educatius actuals, poden ser realment una ajuda complementària en l’educació i l’estudi a les aules.

Alicia Abril, Silvia Caballé, Anna Chamorro i Carla Dabau.

dimecres, 6 d’octubre de 2010

Percepció dels videojocs

Estudis recents demostren que els videojocs, si es respecten uns hàbits de temps raonables, l’activitat pot considerar-se correcte i satisfactòria. Els últims èxits de la WII o la Play Station 3 permeten veure la forma en què els videojocs han impactat positivament en els nens, proporcionant-les-hi benestar.
A nascut una nova era, que usa les tecnologies lúdiques amb objectius pedagògics. Hi ha especialistes que investiguen el impacte educatiu i social dels videojocs dissenyats amb intenció pedagògica. Aquesta era s’aproxima al màxim als nens, els quals tenen unes característiques diferents que s’haurien de reconèixer per garantir uns correctes resultats pedagògics. Aquesta generació de futurs estudiants s’ha anat familiaritzant amb la tecnologia digital des de ven petits.
Per exemple,  Farm Frenzy és un videojoc que permet veure com és la vida en el camp. És un joc divertit per aquells que pensaven que la ciutat era una bojeria. És un joc que et ferà veure la vida en el camp d’una manera completament diferent. Amb un click, s’alimentaran els pollastres, o recolliran els ous, aprovisionaràs al magatzem o aniràs a mercat. Un cop s’obtingui suficients diners, es podran anar millorant els edificis per treballar de forma més efectiva i rápida i comprar nova maquinària que pugui fabricar els productes adaptats als consumidors. Es caracteritza per tenir colors gràfics 3D, músiqueta adaptada a l’edat del nen i hores de joc educatiu.


Carla Dabau Padrosa

dimarts, 5 d’octubre de 2010

divendres, 1 d’octubre de 2010

Els jocs d'en Pipo


Els jocs d’en Pipo és un portal on hi podem trobar diversos jocs educatius per a nens de 0 a 12 anys. Aquests estan dividits per edats:
-          PEQUES - de 0 a 3 anys
-          INFANTIL - de 4 a 6 anys
-          CICLE 1 - de 6 a 8 anys
-          CICLE 2 - de 8 a 10 anys
-          CICLE 3 - de 10 a 12 anys
-          Taller de contes (creativitat i escriptura)

El contingut de cada edat està dividit en:
-          Llengua castellana
-          Matemàtiques
-          Anglès
-          Coneixements del medi (temàtics)


Aquests jocs funcionen des de qualsevol Windiws PC, Mac o Linux conectat a Internet.

Dins de Pipo també hi ha jocs per poder practicar l’anglès.

A continuació us presentem dos exemples de webs d'en Pipo:

- Matemàtiques:

 


- Ortografia:

 


Molts docents utilitzen aquestes webs per treballar a l'aula. Si esteu interessats us hi podeu registrar.


Alicia Abril, Silvia Caballé, Anna Chamorro i Carla Dabau.